Vi lyfter det lokala näringslivet!

Att hitta kapitalfinansiering är en verklig utmaning för de flesta tillväxtföretag, företagare i Skaraborg har länge pekat på bristen av lokalt kapital som en stor utmaning.

Syftet med Skaraborg Invest är att skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg. Tanken med våra investeringar är att överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital. Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation och med ytterligare externa investerare så skapas en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge bolagen lysande förutsättningar att lyckas.

Följ oss på sociala medier

facebook

linkedin