Söker du kapital för bolagets expansion?

Kompetens och kapital är avgörande för ett bolags möjlighet att växa sig framgångsrikt. Nu kan du få möjlighet att pitcha ditt bolag för Almi och Skaraborg Invest.

Draknästet i Skaraborgs tävlingsformat är ett skarpt finansieringsmöte, dvs det vinnande bolaget får en riktig investering under förutsättning att kriterierna uppfylls. Förutom en chans till riskkapital och/eller lånefinansiering får pitchande bolag värdefull feedback från professionella investerare. Juryn består av representanter från Almi företagspartner, Almi Invest och Skaraborg Invest.

Vem kan söka?

Bedömningskriterier

 Övrig information: 

Priser:

Datum:  18 oktober
Tid:  Kl. 9.00-16.00 med prisutdelning kl. 17.00 i konferensrum Panorama, vån 5 i samma hus.
Plats:  Gothia Science Park, Almis kontor, Kanikegränd 3B 1 tr., Skövde.

Anmälan och instruktioner hittar du här

Maila in ifylld power-pointmall senast 30 september till Jenny Jonsson, Almi Väst, jenny.jonsson@almi.se. Urval sker löpande.

Skaraborg Invest blir ny delägare i det nya spännande företaget Videquus som utvecklar ett intelligent övervakningssystem för hästar och andra djurslag. Med bildigenkänning, maskininlärning och sensorer kan avvikande rörelsemönster hos hästar upptäckas och därigenom undvika allvarliga skador och sjukdomar. Visionen är att ta den senaste teknologin till stallet för att göra hästägandet tryggare, roligare och därmed mer ekonomiskt. Det finns 360 000 hästar i Sverige och hästnäringen omsätter ca 47 miljarder kronor.

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 14 lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i tretton innovativa företag i Skaraborg.

- I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, nätverk och engagemang som blir viktiga tillskott för vår framgång, konstaterar Linus Jernbom, vd Videquus.

Videquus, som är etablerade i Gothia Science Park, bildades 2016 i Flyinge efter att ha vunnit en affärsutvecklingstävling och fått bidrag från Almi. I samband med Skaraborg Invest investering flyttas bolaget fullt ut till Skaraborg.

- Videquus är ett mycket spännande bolag med ett starkt team och en intressant produkt som löser ett verkligt behov på marknaden. Det blir dessutom vårt andra portföljbolag som arbetar med Internet of Things, summerar Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest AB.

För vidare information, kontakta gärna:

Vd Linus Jernbom, 0764-107674, linus.jernbom@videquus.se

Vd Carl Henrik Ohlsson, 0708-717070, cho@skaraborginvest.se

Skaraborg Invests delägare tillsammans med samarbetspartners och nätverk samlades till bolagstämma 16 mars i Spegeln i Portalen, Gothia Science Park.

Ordföranden Jonas Rosman på Länsförsäkringar Skaraborg välkomnade alla till den välbesökta bolagstämman och konstaterade att Skaraborg Invest är spännande, behövligt, lärande och värdeskapande som katalysator och arena för lokalt riskkapital till innovativa och skalbara nya företag i och för Skaraborg. Rikard Frisegård vd i Stunlock Studios var inbjuden talare som representant för en av Skaraborg Invests framgångsrika portföljbolag. Han berättade om bolagets utveckling i allmänhet och spelsuccén Battlerite i synnerhet som satt spelstaden Skövde ytterligare på världskartan.

Vd Carl Henrik Ohlsson redovisade året som gått samt Skaraborg Invests beslutade offensiva treåriga affärsplan för 2017-2019.  Skaraborg Invest har nu tolv portföljbolag och har gjort en för båda parter lyckad exit i slutet av året i Coffee Stain Studios.

- Dessa portföljbolag har skapat cirka 150 nya jobb, varav cirka 100 nya arbetstillfällen har tillkommit sedan Skaraborg Invest startades i november 2013 och vi blev delägare, berättar Carl Henrik Ohlsson.

Den framgångsrika portföljen består av såväl traditionella innovativa och skalbara digitalbolag, spelbolag, fintechbolag som de första Internet of Things-bolagen. Elva av tolv finns kvar i innovationsmiljön Gothia Science Park som medlem eller associerad medlem, vilket stärker vikten av att finnas med kritisk massa i en kompetensutvecklande miljö nära Högskolan i Skövde.

Med en försiktig marknadsvärdering som bas har värdeutvecklingen för hela portföljen inklusive exits varit 42,2 procent sedan starten, vilket bidrog till den positiva stämningen och framtidstron vid bolagstämman.

De traditionella valen gav omval för fem av styrelsens ledamöter samt nyval av Ann-Marie Kaufmann, som efterträder Sören Schelander som avböjt omval på Gothia Innovations mandat i styrelsen. 

För mer information kontakta:

Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest, cho@skaraborginvest.se, 0708-71 70 70.

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 14 lokala företagsledare i Skaraborg. Affärsidén är att Skaraborg Invest engagerat och personligt ska stödja och utveckla nytt, innovativt och hållbart företagande i Skaraborg.

Under året som gått har Skaraborg Invest investerat 5,7 miljoner totalt, varav 4,7 miljoner som följdinvesteringar i befintliga bolag i portföljen. 2016 har Lone Hero Studios, PocApp och nu senast Smoofit kommit in i vår ägarfamilj, samtidigt som det gjorts en för alla parter lyckad exit i Coffestain Studios. Därmed är Skaraborg Invest delägare i tolv innovativa företag i Skaraborg vid årsskiftet, och välkomnar gärna nya verksamma i Skaraborg. Kriterierna är företag med marknads- produkt- eller tjänsteinnovation och drivna entreprenörer samt skalbara affärsidéer.

- Delägarna i Skaraborg Invest är fast beslutna att långsiktigt fortsätta bidra till nya innovativa företag och därmed arbetstillfällen i Skaraborg. Därför har bolaget beslutat om en offensiv, treårig affärsplan för 2017-2019. Delägarna är här beredda att dubblera sina insatser mot bakgrund av hur verksamheten utvecklats de första tre åren, vilket skapar lokal ägartrygghet, säger Carl Henrik Ohlsson, vd för Skaraborg Invest.

Vår nuvarande portfölj och vad dessa innovativa företag sysslar med, samt övrig information om Skaraborg Invest finns uppdaterat på vår hemsida www.skaraborginvest.se

För vidare information, kontakta gärna:

Vd Carl Henrik Ohlsson 0708-717070 cho@skaraborginvest.se

Skaraborg Invest blir ny delägare i det nya innovativa företaget Smoofit, som etablerat sig i Gothia Science park.

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 14 lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i tolv innovativa företag i Skaraborg.

Smoofits affärsidé är att inom området inbyggda system och signalbehandling omsätta idéer till tekniska lösningar, med fokus på att förenkla och förbättra för sina kunder.

För vidare information, kontakta gärna:

Vd Mikael Trieb, 0709-703096 mikael@smoofit.se 
Vd
Carl Henrik Ohlsson 0708-717070 cho@skaraborginvest.se

Gasellföretaget Coffee Stain Studios tackar för stöd i tillväxtfasen av det lokala riskkapitalbolaget Skaraborg Invest. I bästa samförstånd tas nu nästa utvecklingssteg, genom att köpa ut Skaraborg Invest som delägare.

Coffee Stain Studios startades av nio spelstudenter vid Högskolan i Skövde 2010 med stöd av Gothia Innovation och så småningom det lokala riskkapitalbolaget Skaraborg Invest. Bolaget är det ledande dataspelföretaget i Skövde genom sin succé med den galna geten, Goat Simulator. Coffee Stain Studios har nu över tjugo anställda och omsätter 100 Mkr med hög vinstnivå och planerar för sitt nästa steg i sin imponerande utveckling.

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 14 lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är för närvarande delägare i tolv innovativa företag i Skaraborg, varav Coffee Stain Studios var med från starten 2013.

Tillsammans har parterna varit med om en fantastisk resa i Coffee Stain Studios utveckling. I bästa samförstånd köper Coffee Stains grundare ut Skaraborg Invests ägarandel.

- Coffee Stain Studios är tacksamma för det proffsiga stöd som Skaraborg Invest bidragit med under uppstart och första tillväxtfasen. Nu kan vi därför gå vidare med egen kraft och ta spelutvecklingen och bolaget till nästa nivå, säger vd Anton Westbergh.

- Skaraborg Invest kan på detta sätt reinvestera dessa medel i nya innovativa företag som skapar nya arbetstillfällen i Skaraborg, konstaterar vd Carl Henrik Ohlsson.

För vidare information, kontakta gärna:

Vd Anton Westbergh Coffee Stain Studios, 0723-01 91 21

Vd Carl Henrik Ohlsson Skaraborg Invest, 0708-71 70 70

PocApp är ett mobilspelsföretag i Gothia Science Park startat av sex studenter från Högskolan i Skövde, där katternas popularitet används i syfte att bygga upp stark varumärkeskännedom.

- Bolagets vision är att etablera ett världsomspännande varumärke baserat på våra katter som återkommer inom alla våra spel, säger vd Dilaram Massimova PocApp.

Med produkter som Sling a Kitty, Carpet Kitty och Castle Cats har ett stort intresse skapats som givit såväl nöjda kunder som flera fina utmärkelser på kort tid.

När bolaget nu tar nästa steg i utvecklingen mot visionen har Skaraborg Invest gått in med lokalt riskvilligt såddkapital och 10 procents ägande.

- PocApp är ett lysande exempel på ett innovativt och skalbart utvecklingsföretag, som kan skapa arbetstillfällen lokalt i Skaraborg. Därför satsar Skaraborg Invest på detta bolag som vårt tolfte delägda lokala portföljbolag, konstaterar vd Carl Henrik Ohlsson Skaraborg Invest.

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation AB och med ytterligare 14 lokala investerare skapas en unik blandning av kompetenser och kontakter för att ge nya företag och tillväxtbolag bra förutsättningar att lyckas i Skaraborg. Skaraborg Invest är en viktig samarbetspartner i Gothia Science Park, som ligger i nära anslutning till Högskolan i Skövde

För vidare information, kontakta gärna 0762-320785
Dilaram Massimova dilaram.massimova@pocappstudios.com
Carl Henrik Ohlsson cho@lfr.se  0708-717070

 

Lone Hero Studios är en spelstudio som skapar nya spännande och intressanta spel. Man specialiserar sig på äventyrsspel där spännande världar och bra spelkänsla ligger i fokus. Läs mer här: http://www.loneherostudios.com/

9 februari höll Skaraborg Invest bolagsstämma i Gothia Science Park. Jonas Rosman nyvaldes som ordförande efter Carl Henrik Ohlsson, som av styrelsen utsetts till vd för bolaget i december, efter Christer Bromanders tragiska bortgång i höstas. Även Camilla Bender Larsson nyvaldes på Länsförsäkringar Skaraborgs mandat som ersättare för Marie Klingspor, som återgår till att vara delägare i bolaget. I övrigt blev det omval av Gothia Innovations representanter Patric Eriksson, som kvarstår som vice ordförande, samt Sören Schelander. För övriga delägare omvaldes Lennarth Åstrand och Bertil Håkansson.  Före bolagsstämman delade fd vd för Chalmers Ventures Ingvar Andersson med sig av 20 års erfarenhet från investeringar i tidiga skeden i tillväxtbolag, vilket inspirerade stämmodeltagarna samt inbjudna samarbetspartners.

Skaraborg Invest kan se tillbaka på ett spännande år, med följdinvestering i Forsway bland de sex första bolagen, samt nyinvesteringar i fyra bolag: Terrigio, Mina Tjänster, Portomus samt Ludosity Learning. Totalt investerades 3,7 Mkr under året. Tre av bolagen återfinns på listor över de snabbast växande bolagen i Sverige 2015, nämligen Coffeestain Studios, Stunlock Studios och Pieces Interactive. Totalt kan vid försiktig marknadsvärdering konstateras en värdetillväxt på 9,9 procent i portföljen.

Under 2016 avser Skaraborg Invest fortsätta stödja och följdinvestera i de tio bolag som finns i portföljen. SIAB planerar även nyinvestera mellan 0,5-1,0 Mkr per bolag i tre till fem nya genomlysta bolag, samt såddfinansiera 0,1 Mkr i tre till fem nya bolag under 2016. Övergripande vill Skaraborg Invest med fördel bredda sig till fler branscher samt till hela Skaraborg i sina investeringar, så tipsa gärna undertecknad om intressanta tillväxtbolag i och för Skaraborgs utveckling!

Carl Henrik Ohlsson
vd

 

Under året har Skaraborg Invests styrelse och tjänstemän träffat ett antal tillväxtföretag för att hitta intressanta bolag att investera i. Nu har det arbetet landat ut i investeringsbeslut i fyra företag.

- Syftet med Skaraborg Invest är att finnas med och stimulera tillväxtföretag i Skaraborg genom att bidra med kapital, och samtidigt leverera en god avkastning till investerarna, berättar Carl Henrik Ohlsson som är ordförande i Skaraborg Invest. Nu har vi hittat fyra nya  spännande företag att investera i:

Det ska bli spännande att följa utvecklingen för dessa lokala nya företag i tiden- för framtiden!