forsway
 • AFFÄRSIDÉ:  Forsway erbjuder operatörer världen över system för internetkommunikation i områden som saknar fungerande infrastruktur.
 • VISION:  Vi möjliggör kostnadseffektiv internetkommunikation för alla utan nätverk.
 • PRODUKTER:  Forsway Modem – Odin, Forsway Server – Mimir, Forsway System – ForsONEway, Forsway sell hardware software and licenses
 • Läs mer här: www.forsway.com

 

stunlock
 • AFFÄRSIDÉ:  Vi gör innovativa och banbrytande online spel med stark tävlingsinriktning där spelarens skicklighet är det som är avgörande.
 • VISION:  Att bli Nordens ledande spelutvecklingsföretag inom vår kärnkompetens
 • PRODUKT:  Stunlock Studios jobbar både med produktion av egna spel samt work for hire projekt
 • Läs mer här: www.stunlockstudios.com

 

 

bricknode
 • AFFÄRSIDÉ:  Bricknode skall göra det möjligt för sina affärspartners att leverera de bästa finansiella produkterna till deras kunder och partners på ett effektivt sätt.
 • VISION:  Bricknodes mål är att sätta standarden för hur befintliga och framtida instrument handlas och hanteras inom finansiella företag.
 • PRODUKT:  Bricknode Financial Systems (BFS) är en komplett lösning för banker, mäklarfirmor och andra finansföretag med allt från backofficefunktioner till riskhantering och front-end för slutkund.
 • Läs mer här: http://www.bricknode.com/

 

ludosity
 • AFFÄRSIDÉ:  Vi erbjuder snillrika men lättillgängliga och humoristiska spel till främst digitala plattformar. Vi utvecklar och publicerar själva, i samarbete med distributionspartners.
 • VISION:  Ludosity ska bli världens mest attraktiva arbetsplats för spelutvecklare och en grogrund för innovation.
 • PRODUKT:  Vi släpper löpande nya produkter, härnäst kommer spelen Progress och Ittle Dew 2.
 • Läs mer här: www.ludosity.com
terrigio
 • AFFÄRSIDÉ:  Att skapa innovativa LOD- och bevattningslösningar för optimerat nyttjande av vatten av varierande kvalitet.
 • VISION:  Att skapa tekniska lösningar för optimering av vattenhantering i såväl blöta som torra områden i syfte att möta de ökande krav som en växande population ställer på vattentillgång.
 • PRODUKT:  Patentet Savaq® som tillsammans med  kompletterande lösningar formar ett komplett koncept som skapar unika resurseffektiva lösningar för hantering av vatten i LOD- och bevattningssammanhang.
 • Läs mer här: www.savaq.com/

 

mina_tjanster_300x150
 • AFFÄRSIDÉ:  Vi ökar leverantörens försäljning genom att underlätta vardagen för konsumenten.
 • PRODUKT:  Minatjänster.se tillhandahåller Sveriges första samlingsplats för prenumerationstjänster och återkommande betalningar. Konsumenten kan med hjälp av ett online-baserat verktyg enkelt och tryggt teckna, hantera och överblicka alla sina tjänster. Ett konto, ett lösenord, full kontroll. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda.
 • Läs mer här: www.minatjänster.nu

 

 

 • AFFÄRSIDÉ:  Våra tjänster och system är enkla, tillgängliga och gör det enkelt för dig som kund att ha koll på ditt lager hos oss och distribution till dina kunder.
 • Läs mer här: www.elogistik.se

 

lhs_logo_300x150
 • AFFÄRSIDÉ:  Lone Hero Studios skapar fartfyllda och unika upplevelser på digitala plattformar.
 • VISION:  Att vara ett förtroendeingivande namn inom spelindustrin och skapa produkter som med hjälp av ny teknology kan erbjuda spännande upplevelser.
 • PRODUKT:  Lone Hero Studios har släppt spelet Rising Islands och arbetar för tillfället på ett projekt i VR.
 • Läs mer här: http://www.loneherostudios.com/

 

 

mewego_300
 • AFFÄRSIDÉ:  Digitalisera evenemangsvärlden genom att erbjuda en plattform där arrangören och besökaren kan mötas.
 • VISION:  Mewego ska bli den självklara tjänsten för användarnas intressen och för arrangörens evenemang i hela världen. Mewego ska vara den självklara marknadsföringsplattformen för företag.
 • PRODUKT:  En plattform som visar förslag på evenemang till besökarna i mobilen samt möjliggör för arrangörer att på ett enkelt sätt nå ut med sina evenemang till besökarna.
 • Läs mer här: https://www.mewego.com/

 

 

smoofit_logo_300x150
 • AFFÄRSIDÉ:  Vår affärsidé är att inom området inbyggda system och signalbehandling omsätta idéer till tekniska lösningar, med fokus på att förenkla och förbättra för våra kunder.
 • VISION:  Smoofit är den naturliga samarbetspartnern när intressanta idéer ska realiseras och omsättas till prototyper eller produkter genom innovativa lösningar.
 • PRODUKT:  Parallellt med pågående kundprojekt färdigställer vi i ett system för sakernas internet. En av systemets första tillämpningar är en konsumentprodukt inom området smarta hem.
 • Läs mer här: http://smoofit.com/

 

 • AFFÄRSIDÉ:  Tillhandahålla en global tjänst till alla med hästintresse som ger möjlighet att öka kunskapen om och förståelse för hästar, vara trygga i att hästen mår bra, minska risken för sjukdomar och skador, samt lära känna sin häst och uppleva den när som helst.
 • VISION:  Ta den senaste digitala tekniken till stallet för ett tryggare, roligare, mer ekonomiskt och mer kunskapsbaserat hästägandet.
 • PRODUKT:  En intelligent övervakningskamera som med bildigenkänning, maskininlärning och sensorer kan upptäcka ett avvikande rörelsemönster hos en häst och larma direkt till en mobil. Produkten blir på sikt navet i det intelligenta stallet.
 • Läs mer här: http://videquus.se/