Framtidsinriktad bolagsstämma för Skaraborg Invest

tisdag, februari 16th, 2016

9 februari höll Skaraborg Invest bolagsstämma i Gothia Science Park. Jonas Rosman nyvaldes som ordförande efter Carl Henrik Ohlsson, som av styrelsen utsetts till vd för bolaget i december, efter Christer Bromanders tragiska bortgång i höstas. Även Camilla Bender Larsson nyvaldes på Länsförsäkringar Skaraborgs mandat som ersättare för Marie Klingspor, som återgår till att vara delägare i bolaget. I övrigt blev det omval av Gothia Innovations representanter Patric Eriksson, som kvarstår som vice ordförande, samt Sören Schelander. För övriga delägare omvaldes Lennarth Åstrand och Bertil Håkansson.  Före bolagsstämman delade fd vd för Chalmers Ventures Ingvar Andersson med sig av 20 års erfarenhet från investeringar i tidiga skeden i tillväxtbolag, vilket inspirerade stämmodeltagarna samt inbjudna samarbetspartners.

Skaraborg Invest kan se tillbaka på ett spännande år, med följdinvestering i Forsway bland de sex första bolagen, samt nyinvesteringar i fyra bolag: Terrigio, Mina Tjänster, Portomus samt Ludosity Learning. Totalt investerades 3,7 Mkr under året. Tre av bolagen återfinns på listor över de snabbast växande bolagen i Sverige 2015, nämligen Coffeestain Studios, Stunlock Studios och Pieces Interactive. Totalt kan vid försiktig marknadsvärdering konstateras en värdetillväxt på 9,9 procent i portföljen.

Under 2016 avser Skaraborg Invest fortsätta stödja och följdinvestera i de tio bolag som finns i portföljen. SIAB planerar även nyinvestera mellan 0,5-1,0 Mkr per bolag i tre till fem nya genomlysta bolag, samt såddfinansiera 0,1 Mkr i tre till fem nya bolag under 2016. Övergripande vill Skaraborg Invest med fördel bredda sig till fler branscher samt till hela Skaraborg i sina investeringar, så tipsa gärna undertecknad om intressanta tillväxtbolag i och för Skaraborgs utveckling!

Carl Henrik Ohlsson
vd

 


Ett svar på “Framtidsinriktad bolagsstämma för Skaraborg Invest”