Pitcha ditt företag för Draknästet i Skaraborg

måndag, september 4th, 2017

Söker du kapital för bolagets expansion?

Kompetens och kapital är avgörande för ett bolags möjlighet att växa sig framgångsrikt. Nu kan du få möjlighet att pitcha ditt bolag för Almi och Skaraborg Invest.

Draknästet i Skaraborgs tävlingsformat är ett skarpt finansieringsmöte, dvs det vinnande bolaget får en riktig investering under förutsättning att kriterierna uppfylls. Förutom en chans till riskkapital och/eller lånefinansiering får pitchande bolag värdefull feedback från professionella investerare. Juryn består av representanter från Almi företagspartner, Almi Invest och Skaraborg Invest.

Vem kan söka?

 • Företag verksamma i Skaraborg
 • Aktiebolag i tillväxtfas  
 • Drivna entreprenörer med eget risktagande 
 • Företag med marknads-, produkt- eller tjänsteinnovation

Bedömningskriterier

 • Affärsidé/affärsmodell 
 • Tillväxtpotential 
 • Kundnytta 
 • Tjänst/produkt gärna skyddsbar men inget patentkrav  
 • Marknad/kunder/konkurrenter 
 • Ägare/styrelse/organisation 
 • Finansieringsupplägg/lönsamhet 
 • Tidsplan och exitstrategi

 Övrig information: 

 • Sökande ska vara införstådda vad det innebär med finansiering via lån resp. riskkapital 
 • Deltagare får en mall att fylla i som skickas in 
 • Pitch för jury i 15 minuter och 5 minuter frågor

Priser:

 • Förstapris: 100 tkr* i riskkapital fr Skaraborgs Invest mot ägande (*under förutsättning att kriterierna för investering uppfylls)
 • Andrapris: 50 tkr* förstudiemedel från Almi (*under förutsättning att affärsidén är innovativ)
 • Tredjepris: Plats i VD-grupp alt. Mentorprogram från Almi

Datum:  18 oktober
Tid:  Kl. 9.00-16.00 med prisutdelning kl. 17.00 i konferensrum Panorama, vån 5 i samma hus.
Plats:  Gothia Science Park, Almis kontor, Kanikegränd 3B 1 tr., Skövde.

Anmälan och instruktioner hittar du här

Maila in ifylld power-pointmall senast 30 september till Jenny Jonsson, Almi Väst, jenny.jonsson@almi.se. Urval sker löpande.