Mission: Skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

 

Vision: Skaraborg Invest är en naturlig nod för riskkapitalsatsningar i Skaraborg.

 

Affärsidé: Skaraborg Invest ska engagerat och personligt stödja och utveckla nytt, innovativt och hållbart företagande i Skaraborg, som ger avkastning till delägarna långsiktigt.