Skaraborg Invest anordnade bolagsstämma

Den 5 maj höll Skaraborg Invest AB en bolagsstämma på Jula Hotell & Konferens i Skara. Efter en inledning av SIABs ordförande Carl Henrik Ohlsson så höll Julas vd Joachim Frykberg spännande information om Julagruppen, dess nuläge och framtidsplaner.

Under bolagsstämman gick vd Christer Bromander igenom mål, syfte och organisation, och controller Lena Erikson redovisade det ekonomiska nuläget för Skaraborg Invest.

I Jönköping finns det ett liknande företag som SIAB som heter Jönköping Business Development. Från deras vd Dan Friberg fick vi inspiration och idéer om hur vi ska utveckla vårt bolag. Därefter fick vi en presentation av ett av våra portföljbolag, Forsway Scandinavia AB. Vd Tobias Forsell berättade om hur företaget utvecklar och säljer lösningar för Internet och betal-TV i områden med bristfällig infrastruktur för telekommunikation.