Bolagets nuläge och framtid

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Science Park Skövde och 14 lokala företagsledare i Skaraborg. Affärsidén är att Skaraborg Invest engagerat och personligt ska stödja och utveckla nytt, innovativt och hållbart företagande i Skaraborg.

Under året som gått har Skaraborg Invest investerat 5,7 miljoner totalt, varav 4,7 miljoner som följdinvesteringar i befintliga bolag i portföljen. 2016 har Lone Hero Studios, PocApp och nu senast Smoofit kommit in i vår ägarfamilj, samtidigt som det gjorts en för alla parter lyckad exit i Coffestain Studios. Därmed är Skaraborg Invest delägare i tolv innovativa företag i Skaraborg vid årsskiftet, och välkomnar gärna nya verksamma i Skaraborg. Kriterierna är företag med marknads- produkt- eller tjänsteinnovation och drivna entreprenörer samt skalbara affärsidéer.

– Delägarna i Skaraborg Invest är fast beslutna att långsiktigt fortsätta bidra till nya innovativa företag och därmed arbetstillfällen i Skaraborg. Därför har bolaget beslutat om en offensiv, treårig affärsplan för 2017-2019. Delägarna är här beredda att dubblera sina insatser mot bakgrund av hur verksamheten utvecklats de första tre åren, vilket skapar lokal ägartrygghet, säger Carl Henrik Ohlsson, vd för Skaraborg Invest.

Vår nuvarande portfölj och vad dessa innovativa företag sysslar med, samt övrig information om Skaraborg Invest finns uppdaterat på vår hemsida www.skaraborginvest.se

Vd Carl Henrik Ohlsson 0708-717070 cho@skaraborginvest.se

För mer information, kontakta: