Vi söker ny vd

Skaraborg Invest AB söker ny vd som ska efterträda Carl Henrik Ohlsson i samband med Skaraborg Invests bolagsstämma våren 2020. Detta säger Carl Henrik själv om beslutet att sluta som vd:

— Skaraborg Invests framgångar och delägarnas ökade tillväxtambitioner innebär att jag med glädje och stolthet vill lämna över det operativa ansvaret när det är som roligast i samband med ny offensiv affärsplan. Jag kommer även fortsättningsvis vara delägare och stå till styrelsens förfogande i och för Skaraborg Invest.

Här kan du läsa mer och söka tjänsten eller tipsa oss om personer som kan vara lämpliga att efterträda Carl Henrik.