Skaraborg Invest söker ny vd

Skaraborg Invest AB söker ny vd som ska efterträda Carl Henrik Ohlsson i samband med Skaraborg Invests bolagsstämma våren 2020, då han övergår till senior verksamhet. Omfattningen på uppdraget uppskattas initialt till en årsarbetstid på 30 procent. Då bolaget har ambition att växa kan uppdraget kräva mer tid framgent. Tjänsten kan kombineras med annan verksamhet. Vi söker i första hand en tillsvidareanställning men är även öppna för en konsultlösning.

Som vd är du ansvarig för ett förvaltat kapital på för närvarande 34 Mkr. Bolagets portfölj består idag av elva bolag, som hittills skapat 129 innovativa arbetstillfällen i Skaraborg med god avkastning till delägarna. Samverkan sker med övriga aktörer i Science Park Skövde med utgångspunkt från bolagets mission, vision och affärsidé.

Arbetsuppgifter

Du är ägarrepresentant mot portföljbolagen. Det innebär en formell uppföljning av portföljbolagens utveckling halvårsvis, däremellan har du löpande avstämningar. En viktig del är att bedöma affärsidéer på investeringar i nya och befintliga bolag. Du ska representera Skaraborg Invest AB i lämpliga nätverk. Det är meriterande om du har ett brett nätverk i Skaraborg med dig in i uppdraget. Du rapporterar till bolagets ordförande och styrelse. Placering är på Science Park Skövde.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har ekonomiutbildning med finansiell analys i botten. Du behöver ha goda digitala kunskaper samt erfarenhet av ledarskap för att kunna coacha portföljbolagens vd-ar. Viktigt är att du har förståelse för affärsutveckling och finansiering av startups. Erfarenhet från riskkapitalbranschen är meriterande. Det är viktigt att du har stor samarbetsförmåga och lyhördhet till såväl delägare, innovatörer och övriga intressenter. Du är självgående administrativt och är strukturerad i ditt arbete så tillvida att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Likaså förstår och tillämpar du affärsmässiga principer på ett bra sätt, dvs att du fokuserar på kostnader, intäkter, vinst, marknader och vad som kan ge störst avkastning. Du har även en hög problemlösande analysförmåga.

Kort om Skaraborg Invest AB

Skaraborg Invest AB är ett lokalt riskkapitalbolag som verkar i Science Park Skövde. Skaraborg Invest grundades 2014 av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Science Park Skövde AB och ytterligare 15 stora näringslivsföreträdare i och för Skaraborg. Detta ger en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge nya företag och tillväxtbolag goda förutsättningar att lyckas. Vi finns i ett finansieringskluster på Science Park Skövde i nära anslutning till Högskolan i Skövde. Läs mer om oss

Ansök

Sista ansökningsdag 2019-12-20 görs via Länsförsäkringar Skaraborgs hemsida.

Kontaktpersoner

Jonas-Rosman.jpg

Jonas Rosman

Ordförande (vd Länsförsäkringar Skaraborg)
Personalbild_Carl-Henrik.jpg

Carl Henrik Ohlsson

Vd0708-71 70 70cho@skaraborginvest.se