Styrelsen_20170322

Revisor
Revisor för Skaraborg Invest AB är Ronnie Wernersson, KPMG