Skaraborg Invest har bidragit till fler än 100 nya arbetstillfällen sedan starten för fyra år sedan

När Skaraborg Invest startades för fyra år sedan var ett av målen att skapa nya arbetstillfällen i Skaraborg. Efter fyra års verksamhet har portföljen växt och bidragit till mer än 100 nya arbetstillfällen i Skaraborg i de bolag som Skaraborg Invest investerat i.

– Jag brinner för Skaraborgs utveckling och att vi får fler hållbara tillväxtbolag, berättar Carl Henrik Ohlsson, vd för Skaraborg Invest. Därför är det glädjande att Skaraborg Invest med lokalt riskkapital kan vara en aktiv katalysator för våra portföljbolags utveckling.

Skaraborg Invest har idag en portfölj med 11 bolag inom dataspel, fintech och andra IT-relaterade branscher. Tre bolag har man gjort exit i sedan starten. Alla har säte i Skaraborg, har skalbara affärsidéer och hög innovationsgrad. En framgångsfaktor för tillväxtbolagen är att finnas i Science Park Skövdes kreativa och innovationsrika miljö. Därför har Skaraborg Invest även etablerat sig där för att finnas nära sina portföljbolags vardag.

Investeringsprocessen är noggrann. Så här långt har Skaraborg Invest tagit emot cirka 70 idéer. Ett 25-tal av dessa har analyserats och 15 har presenterats inför delägarna. Bolag med tillräcklig innovationshöjd är tyvärr en bristvara. Skaraborg Invest söker därför med ljus och lykta efter sådana bolag i hela Skaraborg och inom alla branscher för att investera i så att fler arbetstillfällen kan skapas lokalt.

Hittills har Skaraborg Invest investerat 15 av de satsade 18 Mkr för fyra år sedan i nya spännande tillväxtbolag i Skaraborg. Med värderingar enligt senast kända bud eller senaste nyemission som Skaraborg Invest har deltagit i, är värdetillväxten hela 98 % under fyra år. Tre fjärdedelar av portföljen har haft en bra tillväxt, men allting är ju färskvara.

Med den utvecklingen i ryggen tar Skaraborg Invest nu nästa steg. Delägare är initiativtagarna Länsförsäkringar Skaraborg och Science Park Skövde samt 15 lokala företagsledare/ företag, vilka alla är besjälade av att bry sig om Skaraborgs hållbara tillväxt. I en nyligen avslutad nyemission har delägarna tillsammans gått in med 16 nya miljoner. Under kommande tre-årsperiod ska detta kapital stötta befintliga bolag samt öppna för ett antal nyinvesteringar med delägande mellan 5-10 procent. Allt för att fortsätta skapa nya lokala och kreativa arbetstillfällen i Skaraborg.

För vidare information och tips, kontakta: