Portföljbolag

Brick Node logotype

Affärsidé

Bricknode skall göra det möjligt för sina affärspartners att leverera de bästa finansiella produkterna till deras kunder och partners på ett effektivt sätt.

Vision

Bricknodes mål är att sätta standarden för hur befintliga och framtida instrument handlas och hanteras inom finansiella företag.

Produkt

Bricknode Financial Systems (BFS) är en komplett lösning för banker, mäklarfirmor och andra finansföretag med allt från backofficefunktioner till riskhantering och front-end för slutkund.

CARJOY-blue-thin-1500_900 Logotyp

Affärsidé

Att erbjuda privatpersoner och företag ett bekvämare alternativ till traditionell bilverkstad genom ambulerande fordonstekniker och digitala lösningar.

Vision

CARJOY, Sveriges mest lokala bilverkstad

Produkt/tjänst

Våra mobila fordonstekniker bokas enkelt genom web & Mobilapplikation, till fasta och transparenta priser. Fullutrustade servicefordon och utbildad personal skickas därefter för att utföra service och reparation. På en plats som passar våra kunder

Logga Edwoak Life Science

Affärsidé

Utveckla en digital tjänst med både hjärta och hjärna, som möjliggör en personcentrerad, behovsanpassad och sammanhållen planering, vilket stärker invånarens delaktighet och effektiviserar, tillgängliggör samt frigör tid för verksamheterna inom välfärden.

Vision

Edwoak Life Science´s vision är att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation och digitalisering!

Produkt/tjänst

Välfärdsaktörer har idag stora utmaningar med minskade ekonomiska resurser och rekrytering av personal. På grund av detta behöver samverkansarbetet mellan aktörerna effektiviseras. Vårt digitala planeringsverktyg är till för att komma till rätta med detta och skapa skillnad på riktigt för människors hälsa och samhällets hållbarhet

Elogistik-logga.png

Affärsidé

Att erbjuda en bred tjänsteportfölj till växande e-handelsföretag som gör att deras logistik fungerar enkelt, kostnadseffektivt och gör den lätt att skala, inte minst internationellt.

Vision

Ambitionen är att vara en ledande svensk tredjepartslogistikaktör för handels- och e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. I ekonomiska termer är målet att senast 2021 nå +100 Mkr i omsättning med ett nettoresultat på 5-10%.

Produkt/tjänst

Vi lagrar, plockar, packar och skickar 1,5 miljoner försändelser varav över 50 % internationellt( 2017). För att detta ska fungera krävs utöver lager och personal, IT samt en bra portfölj av porto- och fraktavtal.

eSite logotype

Affärsidé

eSite Power systems utvecklar och säljer hållbara och intelligenta energisystem till telecom-industrin. Med världsledande teknologi reducerar eSite energirelaterade kostnader och maximerar driftsäkerheten.

Vision

Världsledande leverantör av smarta kraftlösningar.

Produkt

eSite x10 är världens första telecom-kraftsystem som är unikt framtaget för utomhusmiljöer och som följer telecom standarder. eSite x10 är ett patenterat, förseglat och sabotagesäkrat utomhuskraftsystem som använder passiv konvektionskyla, inga filter eller rörliga delar och kräver inget underhåll.

Force HT Logga

Vision

Force HT erbjuder visuella digitala produkter som hjälper hårtransplantationskliniker att arbeta effektivare, med fler och mer nöjda patienter. Bättre utbildade patienter tar bättre beslut vilket skapar win-win för klinik och patient.

Vision

Vi driver digitaliseringen av konsultationsprocessen inom hårtransplantation och ska 2028 vara den ledande aktören globalt.

Produkt

Force HT släpper 2023 sin första produkt för hårtransplantationskliniker. Baserad på 3D-scanning och dataspelsteknologi erbjuder produkten 3D-visualisering av patienten vilket förbättrar konsultation hos kliniker samt revolutionerar distanskonsultation. 2024 planeras lansering av nästa produkt.

Forsway logo blue 2021

Affärsidé

Forsway erbjuder operatörer världen över system för internetkommunikation i områden som saknar fungerande infrastruktur.

Vision

Vi möjliggör kostnadseffektiv internetkommunikation för alla utan nätverk.

Produkter

Forsway Modem – Odin, Forsway Server – Mimir, Forsway System – ForsONEway, Forsway sell hardware software and licenses.

Ludosity.png

Affärsidé

Vi erbjuder snillrika men lättillgängliga och humoristiska spel till främst digitala plattformar. Vi utvecklar och publicerar själva, i samarbete med distributionspartners.

Vision

Ludosity ska bli världens mest attraktiva arbetsplats för spelutvecklare och en grogrund för innovation.

Produkt

Vi släpper löpande nya produkter, härnäst kommer spelen Progress och Ittle Dew 2.

Nordamark black logotyp

Affärsidé

Med teknik i framkant producera och odla mikrogrönt vertikalt inomhus i lagerlokaler nära konsumenter och företag året runt.

Vision

Nordamark skall vara en naturlig partner att vända sig till då man vill upprätta och driva en stadsodling/inomhusodling.

Produkt

En smakrik, nyttig och färgstark produkt som är närproducerad utan bekämpningsmedel.

sajkla_green_2000 Logotyp

Affärsidé

Bygga en digital plattform som möjliggör storskaligt återbruk och cirkulära möbelflöden. Genom att synliggöra det som redan finns sparas både pengar och miljö.

Vision

Sajklas vision är att skapa en ny marknad för möbler och inredning för offentliga miljöer där det är lika enkelt att återbruka som att köpa nytt.

Produkt/tjänst

En digital plattform med funktioner för ett effektivt återbruk, kvalitativ rekond och konsulttjänster för att hjälpa organisationer att utföra och förstå återbruk.

Simumatik_Logo_Text_Green_300.png

Affärsidé

Vi hjälper våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga och att arbeta mer effektivt och hållbart genom att använda digitala tvillingar.

Vision

Vi vill demokratisera användningen av digitala tvillingar för alla inom teknikutbildning och tillverkningsindustrin.

Produkt/tjänst

Simumatik är en molnbaserad plattform där användaren kan digitalisera allt från ett litet automationsprojekt till en hel produktionslinje, för att testa och validera den utan att bygga den i verkligheten.

Smoofit logo – vit

Affärsidé

Smoofit utvecklar lösningar för smarta hem som erbjuder maximalt kundvärde till minimal inverkan på befintlig bygg- och produktionsprocess.

Vision

To make living better.

Produkt

Vår produkt Locus-Home är en helhetslösning som erbjuder husköparna ett enkelt och säkert sätt att få ett smart och uppkopplat hem. Produkten presenteras för kunden till rätt kostnad vid rätt tidpunkt via tillvalslistan eller som standard under själva byggprocessen.

Untie Logotyp

Vision

We help people shape their own economic future, totally untied!

Mission

To bring financial power to everyone

Produkt

Vi på Untie är övertygade om att kunderna vill konsumera finanstjänster på ett annat sätt än idag. Det ska vara enkelt, transparent och utan krångliga villkor. Därför bygger vi just nu på framtidens finansportal. En del av tjänsterna på portalen står vi själva för t ex lån, sparande och investeringar. Andra kommer från externa leverantörer.

Videquus logo black orange

Affärsidé

Tillhandahålla en global tjänst till alla med hästintresse som ger möjlighet att öka kunskapen om och förståelse för hästar, vara trygga i att hästen mår bra, minska risken för sjukdomar och skador, samt lära känna sin häst och uppleva den när som helst.

Vision

Ta den senaste digitala tekniken till stallet för ett tryggare, roligare, mer ekonomiskt och mer kunskapsbaserat hästägandet.

Produkt

En intelligent övervakningskamera som med bildigenkänning, maskininlärning och sensorer kan upptäcka ett avvikande rörelsemönster hos en häst och larma direkt till en mobil. Produkten blir på sikt navet i det intelligenta stallet.