Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag som verkar i Gothia Science Park. Skaraborg Invest är medlem i SISP (Swedish Incubators & Science Parks), en medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks.

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation AB och med ytterligare lokala investerare, vilket gav en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge nya företag och tillväxtbolag lysande förutsättningar att lyckas. Vi finns i ett finansieringskluster på Gothia Science Park i nära anslutning till Högskolan i Skövde.

Syftet med Skaraborg Invest

  • Att skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg
  • Ge affärsmässiga villkor fast med ett ”Vi bryr oss”-perspektiv inklusive hållbar lönsamhet
  • Överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital
  • Alla investeringar ska ske i portföljbolag med god affärsetik och hållbarhet som ledstjärnor

Kriterier

Kriterierna för att investera är företag verksamma i Skaraborg, drivna entreprenörer med eget risktagande, skalbara affärsidéer, gärna skyddsbara men inget patentkrav, företag med marknads-, produkt- eller tjänsteinnovation samt hög kundnytta. Skaraborg Invest har i dagsläget mellan 5-10 % ägande i 11 portföljbolag.