Om oss

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag som verkar i Science Park Skövde. Bolaget är associerade till SISP (Swedish Incubators & Science Parks), en medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks.

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Science Park Skövde AB och med ytterligare lokala investerare, vilket gav en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge nya företag och tillväxtbolag lysande förutsättningar att lyckas. Vi finns i ett finansieringskluster på Science Park Skövde i nära anslutning till Högskolan i Skövde.

Syftet med Skaraborg Invest

  • Att skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg
  • Ge affärsmässiga villkor fast med ett ”Vi bryr oss”-perspektiv inklusive hållbar lönsamhet
  • Överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital
  • Alla investeringar ska ske i portföljbolag med god affärsetik och hållbarhet som ledstjärnor

Mission

Skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

Vision

Skaraborg Invest är en naturlig nod för riskkapitalsatsningar i Skaraborg.

Affärsidé

Skaraborg Invest ska engagerat och personligt stödja och utveckla nytt, innovativt och hållbart företagande i Skaraborg, som ger avkastning till delägarna långsiktigt.

Informationsmaterial

Vi har skapat en sammanfattning och presentation av Skaraborg Invest, organisationen och portföljbolagen. Du kan ladda ner den som A5 här nedan