Investeringsprocess

Vår investeringsprocess har vi utvecklat med en egen screeningmodell, med de viktigaste parametrarna för framgångsrik innovation som grund.

Kriterier

Kriterierna för att investera är företag verksamma i Skaraborg, drivna entreprenörer med eget risktagande, skalbara affärsidéer, gärna skyddsbara men inget patentkrav, företag med marknads-, produkt- eller tjänsteinnovation samt hög kundnytta och tydlig exitstrategi. Skaraborg Invest har i dagsläget mellan 5 till 17 % i 12 portföljbolag.

Process

Cirka hälften av samtliga företag har uppfyllt våra kriterier enligt vår investeringsprocess. Dessa har vi utvecklat en egen screeningmodell för med de viktigaste parametrarna för framgångsrik innovation som grund. Om du går igenom detta nålsöga och de personliga möten som vi har på vägen, blir du erbjuden att pitcha din idé på våra styrelsemöten, där även alla delägarna kan delta med erfarenhet och kompetens.

Under styrelsemötet fattas inriktningsbeslut om investeringens storlek, vårt delägande samt om ni vill ha med vår kompetens in i styrelse- och/ eller advisory board för ditt bolag. Därefter genomförs en omfattande due diligence, så att vår investering svarar upp mot våra kriterier för hållbar tillväxt samt god affärsetik. Slutligen genomförs investeringen, som regel inom ett kvartal fr o m första kontakten upprättats mellan oss.

Vi prioriterar att göra följdinvesteringar i de portföljbolag som vi går in i och som svarar upp mot våra hållbara tillväxtmål före nyinvesteringar. Kvalitet går före kvantitet. Vi vill helst deläga mellan 10-20 procent och låta grundarna vara majoritetsägare för att få så stort personligt engagemang som möjligt av alla inblandade. För företag som är helt nystartade eller ska startas har vi ett särskilt såddinvesteringspaket, där vi går in mer aktivt och med mallar och erfarenhet som vi generöst delar med oss av.

Välkommen att kontakta mig eller någon av alla våra elva portföljbolags-vdar som mer än gärna berättar mer om hur vi funkar!

Sök tillväxtkapital

Uppfyller du våra kriterier? Testa dina möjligheter för tillväxtkapital redan idag genom att fylla i vårt ansökningsformulär.