154 nya innovativa arbetstillfällen

När det lokala riskkapitalbolaget Skaraborg Invest AB startades 2014 var ett av målen att bidra till nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg. Efter sex års verksamhet har portföljen växt och bidragit till 154 nya arbetstillfällen i Skaraborg i de bolag som Skaraborg Invest investerat i.

– Alla vi delägare brinner för Skaraborgs utveckling och att skapa fler hållbara tillväxtbolag. Därför är det glädjande att Skaraborg Invest kan vara en aktiv katalysator för att skapa nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg, säger Carl Henrik Ohlsson, vd för Skaraborg Invest.

Etablering i Science Park Skövde är en framgångsfaktor

Skaraborg Invest ägs av initiativtagarna Länsförsäkringar Skaraborg med 35 procent och Science Park Skövde AB med 18 procent, samt övriga delägare från näringslivets företrädare i Skaraborg med 47 procent.

Portföljen består idag av delägande i elva bolag inom game-tech, fin-tech, green-tech och andra digitala branscher.

– Vi har sedan starten avslutat vårt innehav i ytterligare sex andra bolag, varav två med positiva och fyra med negativa exit-resultat. 2019 avslutades tyvärr med att Mewego gick i frivillig likvidation, samtidigt som en första positiv del-exit gjordes i Minna Technologies som haft en fantastisk tillväxt och flyttat sitt säte till Göteborg, säger Carl Henrik Ohlsson.

Alla övriga bolag har säte i Skaraborg, drivna entreprenörer med högt risktagande, skalbara affärsidéer och hög innovationsgrad. En framgångsfaktor för tillväxtbolagen är att finnas i Science Park Skövdes kreativa och innovationsrika miljö. Därför har Skaraborg Invest även etablerat sig i Parken för att finnas nära sina portföljbolags vardag och den kritiska massa som behövs för innovationsutveckling.

Noggrann investeringsprocess

Så här långt har Skaraborg Invest tagit emot ca 120 idéer. Knappt hälften av dessa har analyserats och cirka 30 har presenterats för delägarna. Investeringar har efter beslut och företagsbesiktning skett i 17 innovativa bolag med säte i Skaraborg, varav elva är kvar efter årsskiftet 2019/2020.

– Bolag med tillräcklig innovationshöjd är dock en bristvara. Skaraborg Invest söker därför med ljus och lykta efter sådana bolag i hela Skaraborg och inom alla branscher för att investera i, så att fler innovativa arbetstillfällen kan skapas lokalt, konstaterar Carl Henrik Ohlsson.

Kraftfull satsning för framtida lokala arbetstillfällen

Hittills har Skaraborg Invest investerat 25 av satsade 34 miljoner kronor i nya spännande tillväxtbolag i Skaraborg. Med försiktig värdering enligt senast kända bud eller senaste nyemission som Skaraborg Invest har deltagit i, är värdetillväxten cirka 60 procent under sex år.

– Tre fjärdedelar av portföljbolagen har uppfyllt våra tillväxtmål, men allting är riskutsatt och kan snabbt förändras. Sporrade av detta resultat har delägarna beslutat att kraftfullt öka sina insatser i nästa tre-åriga affärsplan så att antalet nyskapade kreativa arbetstillfällen i Skaraborg Invests innehav kan dubbleras, vilket är målet för våra hållbarhets- och samhällssatsningar, avslutar Carl Henrik.

Personalbild_Carl-Henrik.jpg

Carl Henrik Ohlsson

Vd0708-71 70 70cho@skaraborginvest.se