Skaraborg Invest går in som delägare i Nordamark AB

Nordamark AB är ett nystartat teknikutvecklingsbolag inom de gröna näringarna. Med teknik i framkant och en unik tillämpning är intresset stort från marknaden.

Det lokala investmentbolaget Skaraborg Invest går in som delägare i Nordamark AB. Genom kapitaltillskottet kan Nordamark utvecklas snabbare på en växande vegetarisk marknad med säte i Skövde.

Nordamark bilades 2017 av Michael Skaret, tidigare militär, som utvecklat sin idé vid Innovatum i Trollhättan. Affärsidén är att med teknik i framkant producera och odla mikrogrönt vertikalt inomhus i lagerlokaler nära konsumenter och företag året runt.

Visionen är att Nordamark skall vara en naturlig partner att vända sig till då man vill upprätta och driva en stadsodling/inomhusodling. Produkten är en smakrik, nyttig och färgstark produkt som är närproducerad utan bekämpningsmedel.

Skaraborg Invest är ett riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Science Park Skövde och 15 lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i elva innovativa företag i Skaraborg.

”I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, nätverk och engagemang som blir viktiga tillskott för vår framgång.” konstaterar Michael Skaret, vd för Nordamark.

”Nordamark är ett mycket spännande utvecklingsbolag som producerar mikrogrönt med ett helhetskoncept till en växande marknad, såväl till slutkonsument som till egen urban odling.” summerar Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest AB

För vidare information, kontakta gärna:

Michael Skaret

Vd, Nordamark0736-966145skaret@nordamarks.se