Vd Mattias Karlsson eSite Power Systems välkomnar vd Carl Henrik Ohlsson Skaraborg Invest som ny lokal delägare i Lidköping

eSite Power Systems får nya ägare

eSite Power Systems utvecklar och säljer smarta kraftförsörjningssystem till Telecomindustrin. Med världsledande teknologi reducerar eSite x10 energiförbrukningen på dieseldrivna Telecom-siter / RadioBasstations-siter genom att använda förnyelsebar energi i kombination med smart hybriddrift, i länder med bristfälligt eller otillräckligt elnät.

eSite Power Systems var tidigare en affärsenhet inom Flexenclosure i Vara/Lidköping. Huvudägaren Pegroco Invest har köpt ut denna vitala enhet, tillsammans med personalen och det lokala investmentbolaget Skaraborg Invest och dess delägare Jula Holding och Venova. Därmed skapas förutsättningar att behålla kompetensen och vidareutveckla produkten på en växande världsmarknad med Lidköping som säte för bolaget.

– I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, lokalt nätverk och engagemang som blir viktiga tillskott för vår framgång, konstaterar vice vd Joakim Winggren vid Pegroco Invest, som även valts till ordförande för eSite Power Systems.

eSite Power Systems är ett mycket spännande och hållbart utvecklingsbolag

– eSite Power Systems är ett mycket spännande och hållbart utvecklingsbolag. Med denna världsunika produkt kan vi bidra till att innovativa arbetstillfällen kan bibehållas i Skaraborg och på sikt bli flera, summerar Carl Henrik Ohlsson, vd för Skaraborg Invest AB.

– Jula Energi & Miljö är det senaste tillskottet i Jula Holding Koncernen. Jag kände direkt när jag såg möjligheten att tillsammans med Skaraborg Invest investera i eSite Power Systems med dess unika produkt, att det passar bra in i den typ av investeringar som Jula Energi & Miljö ska göra, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef för Jula Holding.

  • Vd Mattias Karlsson eSite Power Systems välkomnar vd Carl Henrik Ohlsson Skaraborg Invest som ny lokal delägare i Lidköping

    Vd Mattias Karlsson eSite Power Systems välkomnar vd Carl Henrik Ohlsson Skaraborg Invest som ny lokal delägare i Lidköping

  • eSite-x10-in Burkina-Faso-5-2.jpg

    eSite x10 är världens första telecom-kraftsystem som är unikt framtaget för utomhusmiljöer och som följer telecom standarder.

– Vi har redan över 3 500 eSite på plats i utvecklingsländer runt om i världen. De reducerar dieselanvändningen med upp till 75 procent. Produkten är framtagen med hållbarhetsfokus för dessa miljöer efter många års erfarenhetsinsamlande. Servicekostnaderna minimeras och driftsäkerheten för telcom-stationerna maximeras på detta sätt. Marknaden är stor, till exempel finns det 500 000 motsvarande siter enbart i Afrika. Till dessa telecom-stationer efterfrågas mer hållbar teknologi och drift, vilket gör att potentialen för vår lokala, skalbara produkt är enorm, avslutar Mattias Karlsson, vd för det nybildade eSite Power Systems i Lidköping.

I styrelsen ingår även Thomas Öster (Venova AB) som representant för Skaraborg Invest. Han har lång erfarenhet från Telekomindustrin.

Om Skaraborg Invest

Skaraborg Invest är ett riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Science Park Skövde AB och 16 lokala företag och företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i tolv innovativa företag i Skaraborg. Bolaget har sedan starten 2014 bidragit till mer än 150 nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg.

För vidare information, kontakta gärna:

Vice vd Joakim Winggren, Pegroco Invest 070-6373437 joakim@pegrocoinvest.com
Vd Mattias Karlsson, eSite Power Systems 076-6488817 mattias.karlsson@esitepowersystems.com
Vd Carl Henrik Ohlsson, Skaraborg Invest 0708–717070 cho@skaraborginvest.se