test

Skaraborg Invest investerar i Edwoak Life Science AB

Skaraborg Invest investerar i Edwoak Life Science AB – det lilla företaget som vill göra stor skillnad. – För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektivisering skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv, säger Jessica Ek VD på Edwoak Life Science.

– Vi har inom välfärden blivit sämre på att ta tillvara invånarens syn på sina behov och förutsättningar. Tyvärr så ställs frågan ”Vad är viktigt för dig?” alldeles för sällan idag, vi utgår inte från invånaren som behöver stöd och hjälp utan sätter ofta hen i ett system av redan förutsatta insatser. Ofta leder dessa insatser inte i rätt riktning för de är inte personcentrerade och behovsanpassade. Detta leder t.ex. till längre vårdtider och längre vårdköer, säger Jessica Ek, VD för Edwoak Life Science

Investeringen går till utvecklingen av tm8s – en digital sammanhållen planering med både hjärta och hjärna. För invånaren skapar Edwoak Life Science digitala planeringsverktyg stora möjligheter till individuellt anpassade stöd, enklare kommunikationsvägar samt möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. För verksamheterna ska digitaliseringen bidra till en mer jämställd, jämlik, effektiv och tillgänglig socialtjänst och hälso- och sjukvård, men även till bättre arbetsförhållanden för medarbetare.

Tm8s svarar även upp mot Vison E-hälsa:

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

  • Grundarna av Edwoak Life Science AB, Jessica Ek och Johan Edwartz

    Jessica Ek, medgrundare och vd Edwoak Life Science AB och Johan Edwartz, medgrundare Edwoak Life Science AB

  • Edwoak-Life-Science-logotyp-whitespace@0.5x

Teamet bakom Edwoak Life Science har mångårig kunskap om samverkan och effektivisering.

– Att min mångåriga kunskap om effektivisering och projektledning inom bilindustrin skulle komma till användning inom välfärden, var inget jag hade kunnat tro för något år sedan, men ska vi klara de omfattande utmaningarna som välfärden står inför behöver många samverka, och goda idéer förverkligas. Inte minst inom industrin finns kunnande och kompetens, som rätt använt, mer än i dag kan bidra till utvecklingen och effektiviseringen av välfärden. Detta har vi tagit fasta på i utvecklingen av vårt digitala planeringsverktyg, säger Johan Edwartz medgrundare i Edwoak Life Science.

– Med min erfarenhet från arbete inom myndighet, region och kommun ser jag att vårt digitala planeringsverktyg är unikt och att den potentiella marknaden är mycket större än Sverige. De grundläggande behoven som vi hjälper till att lösa finns i hela världen, fortsätter Jessica.

Skaraborg Invest gör sin första investering i en ny portfölj – Life science

– Kommuner, regioner, privata leverantörer och myndigheter står idag inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till skola, hälsa, vård och omsorg. En lika stor utmaning är de minskade ekonomiska resurserna. Med ökade demografiska krav och minskande välfärdsresurser behöver samverkansarbetet effektiviseras. Det är jättespännande att få investera i ett bolag som Edwoak Life Science som ligger i framkant med sitt digitala planeringsverktyg för att komma till rätta med detta och skapa skillnad på riktigt, säger Christina Helenius VD för Skaraborg Invest.

Skaraborg Invest går in som investerare tillsammans med A&T i Grästorp.

– Syftet med vår investering är att vi tycker det är kul att stötta lokala entreprenörsledda bolag som med stort engagemang försöker driva utvecklingen framåt med nytänkande och spännande idéer. Vi tror självfallet på idén bakom detta bolag och har med tacksamhet accepterat möjligheten att få vara med på denna spännande resa, uppger talesperson för A&T i Grästorp.

– Att Skaraborg Invest och A&T i Grästorp samt privata investerare har gjort det möjligt för Edwoak Life Science att öka takten och att nu börja utvecklingen tillsammans med kunder, akademin och invånarna känns helt fantastiskt, men framför allt viktigt ur flera perspektiv, säger Jessica. Att barn och unga får lyckas i skolan, vuxna får förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre får åldras med hälsa men också att verksamheter klarar framtidens utmaningar inom välfärden genom att effektivisera användandet av välfärdsresurserna så att lärande, hälsa, vård och omsorg, sker med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå, i rätt tid.

– Under idéstadiet och det inledande utvecklingsarbetet har Skaraborg Invest, ALMI Företagspartner Väst, Science Park Skövde och Sahlgrenska Science Park utgjort ett stort stöd som betytt mycket för oss, menar Johan. Det känns både naturligt och tryggt att vidareutvecklingen nu fokuseras på Sahlgrenska Science Park samt att Skaraborg Invest fortsatt finns med på den spännande resan som vi har framför oss.

Vi söker nu en innovativ och framåtblickande fullstackutvecklare till vårt team. 2023 ligger framför oss och vi ser med tillförsikt fram emot att skapa skillnad på riktigt för människors hälsa och samhällets hållbarhet!

Sedan december 2022 har Edwoak Life Science varit en del av Sahlgrenska Science Parks program HealthTech Accelerator.


Om Edwoak Life Science

Edwoak Life Science bildades i juni 2022 av majoritetsägarna Jessica Ek och Johan Edwartz. Edwoak Life Science vision är att skapa ett mer hälsosamt och hållbart samhälle genom innovation och digitalisering. Bolaget har sin verksamhet i Falköping. Se mer på edwoak.com

Om Skaraborg Invest

Skaraborg Invest är ett riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Science Park Skövde och 15 lokala företag och företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i 14 innovativa företag i Skaraborg. Bolaget har sedan starten 2014 bidragit till mer än 150 nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg. Läs mer om Skaraborg Invest


För ytterligare information kontakta gärna:

Jessica Ek
Medgrundare och vd Edwoak Life Science AB
0703-16 16 02
jessica@edwoak.com

Johan Edwartz
Medgrundare Edwoak Life Science AB
070-652 10 06
johan@edwoak.com

Christina Helenius
vd Skaraborg Invest
0705-27 31 02
christina@skaraborginvest.se