Ny vd för Skaraborg Invest

Styrelsen för Skaraborg Invest har utsett Christina Helenius till ny vd med start 1 januari 2022.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har rekryterat Christina som vår nya vd i bolaget. Hon har de egenskaper, erfarenheter och lokala nätverk vi sökte för att leda Skaraborg Invests tillväxt in i framtiden, säger styrelsens ordförande Jonas Rosman.

Christina Helenius har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv och gjort karriär inom Sparbanksvärlden. Hon har haft ledaruppdrag i Skaraborg sedan 1985 och inom företagssektorn sedan 2001. De senaste sex åren har hon varit ansvarig för Swedbanks samlade verksamhet i Skaraborg, där hon nyss avslutat för att bli senior. Christina har ett stort nätverk inom företagssektorn som säkrar de goda relationer som byggts upp med samarbetspartners sedan grundandet av Skaraborg Invest. Hon har tidigare varit ledamot och ordförande i Nyföretagarcentrum samt ledamot i Näringslivsforums styrelse och numera dess valberedning. Ett nytt uppdrag är som styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen ALFA.

– Jag är mycket glad över att få möjligheten att vara med och utveckla Skaraborg Invest framåt. Bolagets unika möjlighet att agera långsiktig investerare och samtidigt fokusera på att driva värden för lokalsamhället tilltalar mig. Jag ser nu fram emot att få börja jobba med portföljbolagen samt nya investeringar i syfte att skapa nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg, säger Christina Helenius.

Nuvarande tf vd Carl Henrik Ohlsson fortsätter efter introduktion och överlämning sin vice ordföranderoll i styrelsen, samt kvarstår som delägare i Skaraborg Invest.

– Det känns glädjande att vi nu har en långsiktig och lokal lösning på plats. Christina kommer utveckla Skaraborg Invest som naturlig lokal riskkapitalnod i och för Skaraborg, enligt våra delägares vision, avslutar Carl Henrik Ohlsson.

  • Christina Helenius 100:75

    Christina Helenius, ny vd Skaraborg Invest

  • Jonas Rosman och Christina Hellenius 100:75

    Jonas Rosman styrelseordförande Skaraborg Invest med Christina Hellenius, tillträdande vd

Om Skaraborg Invest

Skaraborg Invest är ett lokalt riskkapitalbolag och ingår i ett finansieringskluster som verkar i Science Park Skövde, i nära anslutning till Högskolan i Skövde. Skaraborg Invest grundades 2014 av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Science Park Skövde och ytterligare 15 branschledande näringslivsföreträdare för Skaraborgs tillväxt. Sedan starten har vi bidragit till att skapa 184 nya lokala innovativa arbetstillfällen i Skaraborg. Läs mer om oss

För ytterligare information kontakta gärna:

Jonas Rosman, ordförande Skaraborg Invest
jonas.rosman@lansforsakringar.se
0708-717099

Christina Helenius, ny vd Skaraborg Invest
christina@skaraborginvest.se
0705-273102

Carl Henrik Ohlsson, tf vd Skaraborg Invest
cho@skaraborginvest.se
0708-71 70 70