Ny vd samt Nyårshälsning från Skaraborg Invest

Önskar på detta sätt min efterträdare Christina Helenius STORT LYCKA TILL i sitt viktiga, kreativa och roliga uppdrag som ny vd för Skaraborg Invest fr o m årsskiftet!

Tillsammans önskar vi båda er alla Gott Nytt År från Billingens Vasaloppscenter, där jag växlar över i SIABs stafett till Christina som har nyvallat i det fint pistade skidspåret ”för framtids segrar”!

Christina och Carl Henrik på Billingen

Christinas kontaktuppgifter
Christina Helenius, ny vd Skaraborg Invest
christina@skaraborginvest.se
0705-273102


PS För egen del kvarstår jag givetvis som delägare i Skaraborg Invest och är vice ordförande i dess styrelse.

Personalbild_Carl-Henrik.jpg

Carl Henrik Ohlsson

Vice ordförande0708-71 70 70cho@skaraborginvest.se