Nyemission och internationalisering

Skaraborg Invest presenterar stolt en stor och glädjande nyhet för ett av våra framgångsrika portföljbolag Minna Technologies

Mina Tjänster startades som ett studentprojekt på Högskolan i Skövde med tre unga grundare. Vi fick nys om dem genom inkubatorn på Science Park Skövde och blev en av de första investerarna på vår bolagsstämma 13 april 2015 med fem procents delägande på bolagsvärderingen 10 Mkr.

Denna ägarandel har vi försvarat uthålligt vid tre nyemissioner och idag fyra år senare har en nyemission på ca 60 Mkr i ökat kapital slutits med tre stora finansiella aktörer på marknadsvärdet 250 Mkr för detta numera internationella fintech-bolag med ca 40 nyskapade innovativa arbetstillfällen! Det har varit en stor förmån att få följa detta bolag och deras innovativa ledares utveckling samt att förtroendefullt och proaktivt fått delta i deras strategival och framgångar!