Pitcha ditt företag för Draknästet i Skaraborg

Kompetens och kapital är avgörande för ett bolags möjlighet att växa sig framgångsrikt. Nu kan du få möjlighet att pitcha ditt bolag för Almi och Skaraborg Invest.

Draknästet i Skaraborgs tävlingsformat är ett skarpt finansieringsmöte, dvs det vinnande bolaget får en riktig investering under förutsättning att kriterierna uppfylls. Förutom en chans till riskkapital och/eller lånefinansiering får pitchande bolag värdefull feedback från professionella investerare. Juryn består av representanter från Almi företagspartner, Almi Invest och Skaraborg Invest.

Vem kan söka?

 • Företag verksamma i Skaraborg
 • Aktiebolag i tillväxtfas 
 • Drivna entreprenörer med eget risktagande 
 • Företag med marknads-, produkt- eller tjänsteinnovation

Bedömningskriterier:

 • Affärsidé/affärsmodell 
 • Tillväxtpotential 
 • Kundnytta 
 • Tjänst/produkt gärna skyddsbar men inget patentkrav 
 • Marknad/kunder/konkurrenter 
 • Ägare/styrelse/organisation 
 • Finansieringsupplägg/lönsamhet 
 • Tidsplan och exitstrategi

Övrig information:

 • Sökande ska vara införstådda vad det innebär med finansiering via lån resp. riskkapital 
 • Deltagare får en mall att fylla i som skickas in 
 • Pitch för jury i 15 minuter och 5 minuter frågor

Priser:

 • Förstapris: 100 tkr* i riskkapital fr Skaraborgs Invest mot ägande (*under förutsättning att kriterierna för investering uppfylls)
 • Andrapris: 50 tkr* förstudiemedel från Almi (*under förutsättning att affärsidén är innovativ)
 • Tredjepris: Plats i VD-grupp alt. Mentorprogram från Almi

Datum: 18 oktober
Tid: Kl. 9.00-16.00 med prisutdelning kl. 17.00 i konferensrum Panorama, vån 5 i samma hus.
Plats: Science Park Skövde, Almis kontor, Kanikegränd 3B 1 tr., Skövde.