Positiv och framtidsinriktad bolagstämma

Skaraborg Invests delägare tillsammans med samarbetspartners och nätverk samlades till bolagstämma 16 mars i Spegeln i Portalen, Science Park Skövde.

Ordföranden Jonas Rosman på Länsförsäkringar Skaraborg välkomnade alla till den välbesökta bolagstämman och konstaterade att Skaraborg Invest är spännande, behövligt, lärande och värdeskapande som katalysator och arena för lokalt riskkapital till innovativa och skalbara nya företag i och för Skaraborg. Rikard Frisegård vd i Stunlock Studios var inbjuden talare som representant för en av Skaraborg Invests framgångsrika portföljbolag. Han berättade om bolagets utveckling i allmänhet och spelsuccén Battlerite i synnerhet som satt spelstaden Skövde ytterligare på världskartan.

Vd Carl Henrik Ohlsson redovisade året som gått samt Skaraborg Invests beslutade offensiva treåriga affärsplan för 2017-2019. Skaraborg Invest har nu tolv portföljbolag och har gjort en för båda parter lyckad exit i slutet av året i Coffee Stain Studios.

– Dessa portföljbolag har skapat cirka 150 nya jobb, varav cirka 100 nya arbetstillfällen har tillkommit sedan Skaraborg Invest startades i november 2013 och vi blev delägare, berättar Carl Henrik Ohlsson.

Den framgångsrika portföljen består av såväl traditionella innovativa och skalbara digitalbolag, spelbolag, fintechbolag som de första Internet of Things-bolagen. Elva av tolv finns kvar i innovationsmiljön Science Park Skövde som medlem eller associerad medlem, vilket stärker vikten av att finnas med kritisk massa i en kompetensutvecklande miljö nära Högskolan i Skövde.

Med en försiktig marknadsvärdering som bas har värdeutvecklingen för hela portföljen inklusive exits varit 42,2 procent sedan starten, vilket bidrog till den positiva stämningen och framtidstron vid bolagstämman.

De traditionella valen gav omval för fem av styrelsens ledamöter samt nyval av Ann-Marie Kaufmann, som efterträder Sören Schelander som avböjt omval på Science Park Skövde AB mandat i styrelsen.

Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest, cho@skaraborginvest.se, 0708-71 70 70.

För mer information, kontakta: