Nyheter från bolagsstämman 30 mars

Skaraborg Invests bolagstämma hölls 30 mars. Med anledning av det pågående pandemiutbrottet och de restriktioner som detta innebär har denna stämma hållits digitalt.

Goda resultat för 2019

Vi ser tillbaka på ett bra år för Skaraborg Invest som har bidragit till att 154 nya arbetstillfällen skapats i våra för närvarande tolv portföljbolag. Bolagets portfölj har ökat med 57 procent i värde på sex år. Läs mer om utvecklingen

Ny vd Per Skånberg

I samband med stämman är det även dags att välkomna vår nya vd Per Skånberg som tar över efter Carl Henrik Ohlsson från och med 1 april. Läs mer om vår nya vd

Nya styrelsemedlemmar

Mats Jägstam som från och med 1 juli är Science Park Skövde nya vd, ersätter tidigare representant från Science Park Skövde, Anne-Marie Kaufmann. Mats kommer närmast från rollen som vicerektor för Näringslivssamverkan och internationalisering vid Högskolan i Skövde. Mats har en gedigen bakgrund från utbildning, forskning och innovationsverksamhet med många års erfarenhet från Högskolan i Skövde, University Jönköping samt Tekniska högskolan i Jönköping.

Carl Henrik Ohlsson som representerar övriga delägare invaldes samtidigt för att säkra kontinuiteten till styrelsen för Skaraborg Invest.

Styrelsen består därmed av följande sex personer:

Länsförsäkringar Skaraborg:
Jonas Rosman (ordförande)
Camilla Bender Larsson

Science Park Skövde AB:
Mats Jägstam

Övriga delägare:
Bertil Håkansson
Erland von Hofsten
Carl Henrik Ohlsson (vice ordförande)

Kontakt

För ytterligare information kontakta gärna:

Jonas Rosman, ordförande Skaraborg Invest
jonas.rosman@lansforsakringar.se
0708-71 70 99

Per Skånberg, ny vd Skaraborg Invest
ps@skaraborginvest.se
0704-16 98 95

Carl Henrik Ohlsson, avgående vd Skaraborg Invest
cho@skaraborginvest.se
0708-71 70 70